Bạn có biết bạn Là người đồng tính nam, tôi phải đối mặt với rất nhiều áp lực

Bạn có biết bạn Là người đồng tính nam, tôi phải đối mặt với rất nhiều áp lực

Ở thời nay, tuy xã hội đã cởi mở hơn với người LGBTQ nói chung hay đồng tính nam nói riêng, nhưng vẫn còn rất nhiều áp lực vô hình với người đồng tính nam. Là con trai thì phải lấy vợ, sinh con Người đồng tính nam là một người nam và có xu […]